Indecisive

Nejsložitější klip na realizaci co jsme zatím vytvořili. Natáčel se 3 dny. V hotelu, v bazénu a s kapelou v nádražní stodole. Bylo použito 40 žárovek. Utopeno GOPRO a rozbito několik skleniček.